Công trình - dự án

Dự án nổi bật

Thi công - Thiết kế công trình xây dựng

Sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm KCN Nam Cầu Kiền

Sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm KCN Nam Cầu Kiền

Xem thêm
Bảo dưỡng hệ thống PCCC Công ty TNHH YTG Vina (KCN Đình Vũ - Hải Phòng)

Bảo dưỡng hệ thống PCCC Công ty TNHH YTG Vina (KCN Đình Vũ - Hải Phòng)

Xem thêm
Thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu hệ thống PCCC và cải tạo nhà xưởng, văn phòng - Công ty TNHH phụ tùng ô tô Daimay Việt Nam

Thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu hệ thống PCCC và cải tạo nhà xưởng, văn phòng - Công ty TNHH phụ tùng ô tô Daimay Việt Nam

Xem thêm
Tư vấn xây dựng phương án PCCC, đào tạo thực tập PCCC và CHCN - Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Tư vấn xây dựng phương án PCCC, đào tạo thực tập PCCC và CHCN - Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Xem thêm
Cải tạo hệ thống PCCC Móng Cái Plaza

Cải tạo hệ thống PCCC Móng Cái Plaza

Xem thêm