Cải tạo hệ thống PCCC Móng Cái Plaza

MÓNG CÁI PLAZA

(P. Trần Phú, TP. Móng Cái, T. Quảng Ninh)

 

Quy mô : 4 tầng nổi và 1 tầng hầm

DTXD : 21.000m2

Số lượng gian hàng: 500 (trên diện tích 9.000m2) cho các hộ kinh doanh Việt Nam và Trung Quốc, hiện các gian hàng đã được đăng ký hết.